בדיקות אופנועים קטנועים לפני קנייה

במסגרת השירותים שלנו אנו מציעים בדיקות יסודיות לפני קנייה.

טרם רכישת האופנוע/ הקטנוע חשוב שייבדק על ידי בעל מקצוע אמין ונייטרלי אשר יוכל לחשוף בפנייך את מצבו המכני של האופנוע

ויציע לך הערכת מחיר לטיפול הליקויים שיימצאו.

הבדיקה שאנו מציעים יסודית וכוללת: בדיקת השלדה, מערכת הגיר, מערכת החשמל, מערכת הבלמים, והצמיגים.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.